Politiet klarer ikke ta tiktok-råkjører

Politiet har henlagt saken og innstilt etterforskningen av en bilfører som skal ha kjørt i 220 kilometer i timen over Vikeidet i sommer.

Politiinspektør og driftsenhetsleder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Kalland Hagen ved Sortland lensmannskontor, opplyser til VOL at etterforskningen mot sjåføren som i sommer råkjørte over Vikeidet er henlagt fordi etterforskningen ikke har ført fram og at politiet ikke klarer å bevise noe i denne saken. Identiteten til sjåføren er heller ikke kjent for politiet.

Det var i siste del av juli at politiet kunne opplyse til VOL at de etterforsket villmannskjøring på en av «flystripene» i Sortland kommune, som over Vikeidet på fylkesvei 820. Denne råkjøringen var en av sommerens hendelsene som ble filmet og publisert på sosiale medier.

Beslaglagt bil

Og det var fra dette tilfellet at politiet etter hvert satte større fokus på råkjøring i kommunene i Vesterålen. Siden da er flere unge bilførere tatt av politiet. Minst én bil er beslaglagt av politiet. Det er også eksempler på at førerkort av ulike grunner har blitt inndratt. Vesterålen tingrett skal dessuten behandle flere saker der hastighet, alkohol og dop er inne i bildet.

– Det er horribelt at de legger ut slike videoer på sosiale plattformer, og at de kjører så fort. Vi frykter at dette skal få en smitteeffekt, og at det skal skje alvorlige ulykker på veiene våre, sa politioverbetjent Bjørn Følstad Larsen ved Sortland lensmannskontor til VOL i sommer. Han skulle få mer rett enn det han var klar over.

Siden slutten av juli har det vært en lang rekke tilfeller med råkjøring flere steder i regionen. Sist helg ble to unge Hadsel-væringer tatt i henholdsvis 135 og 137 kilometer i timen, mens en tredje bilfører slapp unna politiets kontroll.