Andøy naturversting i Vesterålen, Evenes dårligst i Norge

Bø kommer best ut og Andøy dårligst ut av kommunene i Vesterålen i Naturkampen som er utarbeidet av miljøorganisasjonen Sabima. Evenes scorer lavest av alle kommunene i Norge.

Det var Kommunal Rapport som først omtalte rangeringen i Naturkampen, der Sabima har samlet data fra 2017, 2018 og 2019 for 10 forskjellige kriterier som gir kommunen en rangering mellom 0 og 100 poeng.

Hvaler er best i Norge med 66,97 poeng, så vidt foran Flakstad i Lofoten med 66,94 poeng.

De fleste kommunene i Vesterålen, inkludert Lødingen scorer mellom 30 og 40 poeng, med Bø som beste kommune med 38,93 poeng.

NATURKAMPEN: Kommunene i Vesterålen sammenlignet med de beste og dårligste i Norge og Nordland 
        
            (Foto: Jørn Aune)

Andøy kommer dårligst ut med 13,54 poeng.

Om det er oppbyggingen av Evenes flystasjon som gjør at Evenes kommune kommer dårligst ut i Norge vites ikke, men kommunen får bare 0,33 poeng i Naturkampen.

Må si nei

Strategien til Hvaler kommune handler om å være litt nei-kommune.

– Det er systematisk arbeid over mange år, og et sterkt fokus på at vi ønsker å ta vare på naturverdiene vi har. Balansen mellom vekst og vern er uhyre vanskelig. Når vi sier nei til noe her på hvaler, så betyr det ja til fantastiske naturopplevelser og stort naturmangfold. Det er vår investering i fremtida å ta vare på den fantastiske naturen vi har her, forklarer ordfører Mona Vauger (Ap) til NRK

Slik vurderes kommunene

Kommunene som kommer godt ut av Naturkampen har:

– vedtatt at de skal være arealnøytrale

– laget en kommunedelplan for naturmangfold

– satt av en brukbar andel av driftsutgiftene i kommunen til naturmangfold og friluftsliv

– omdisponert lite dyrka mark

– har en «fersk»/nyere kommuneplan

– gitt få eller ingen dispensasjoner til bygging i strandsonenhttps://acdn.adnxs.com/ast/safeframe/static/0.33.0/html/safeframe-v2.html

– gitt få eller ingen dispensasjoner til å nydyrke myr

– gitt få eller ingen tillatelser til bygging langs ferskvann

– gitt få eller ingen tillatelser til bygging i natur, landbruks og friluftsområder

– gitt få eller ingen dispensasjoner fra plan generelt