– Hjemmeskole har ført til bedre karakterer

Årets oppstart i skolene i Vesterålen har naturlig nok vært preget av korona. Vi tok en prat med en elev som har vært en god del på hjemmeskole om hvordan det er.

Elevene ved Sortland ungdomsskole fikk ved oppstarten av 2021 beskjed om at skolehverdagen ville endre seg som resultat av at skolen var satt i rød korona-beredskap. For å sikre at smitteverntiltakene ble fulgt, valgte skolen å dele klassene i to. Det førte til at halve klassen er på skolen annenhver dag. Slik begynte 2021, og slik er det fortsatt. Elev ved 10. klasse, Malin Therese Tveiten Tangen, har delt sine tanker om dette opplegget.

Hva tenkte du da fikk beskjed om at vi skulle møte opp halv klasse?

– Jeg tenkte at det var en veldig kjip måte å starte 2021 på. Det var begynt å bli normalt i Juleferien, færre snakket om korona og så videre, og så plutselig fikk vi denne beskjeden. Det var nedslående.

Hvordan påvirker denne skole sitasjonen døgnrytmen din?

– De dagene man skal på skolen må man enten sove eller ikke. Når jeg sier ikke, mener jeg at noen ganger får jeg ikke sove, og da ser jeg ikke vits. Dagene jeg ikke er på skolen, blir det fort litt sent. Det er ikke lett å beholde en god døgnrytme.  Slik er det for mange tenåringer, dagene man ikke har skole tenker mange på som en slags mini helg, og da blir det fort sent.

Hvordan synes du selve skolehverdagen er nå?

– Jeg synes den er bedre enn tidligere, for lærerne får bedre tid til hver og en. Det fører også til bedre kontakt med lærerne. Litt teit er det at vi ikke kan besøke andre baser, eller sitte i amfiet, men regler er regler.

Trives du med gruppen din?

– Ja, jeg er heldig, jeg har de fleste vennene mine i gruppen min. Dessverre vet jeg at det er mange i den andre gruppen som er «adskilt» fra vennene sine, og dette tror jeg kan påvirke dem negativt.

Får du god oppfølging hjemme?

– Ja, mamma spør hva vi jobber med, og tilbyr meg hele tiden hjelpen hennes, men jeg er en selvstendig type, og trives best med å jobbe alene. Slik tror jeg det er for mange.

Hva funker best; ordningen som er nå, eller skole hver dag?

– Personlig synes jeg det er best nå, for da får jeg den informasjonen jeg trenger på skolen, og dagen etter kan jeg jobbe i ro og fred uten uro og mas fra elever og lærere.

Hvordan har det påvirket karakterene dine?

– Forrige år med hjemmeskole var karakterene mine ved skoleslutt høyere enn jeg noen gange. Karakterene mine er altså bedre nå enn ellers.

Hvordan synes du lærerne presterer under disse tidene?

– De presterer bedre. Det virker som om de har overskudd, og det ser ut som om det er lettere for de å hjelpe oss når vi er halv klasse.

Hvordan tenker du det blir hvis denne ordningen fortsetter ut året?

– Det blir dumt. Dette skoleåret er det siste vi har med klassen, det blir dumt hvis vi ikke kan tilbringe hvert fall litt av året sammen. Vi hadde jo også ambisjoner om en klassetur, som vi har jobbet hardt for å samle penger til. Denne turen er i fare sånn som situasjonen er nå. Vi må bare håpe at fru korona tar farvel!