Ungdommens valg 2021: – Vil at foreldrene skal kurses i å være foreldre

Vi i U247 vil frem mot stortingsvalget til høsten presentere flere saker om valg og valkamp det neste drøye halve året. Målet er å vise dere der hjemme hva de forskjellige politiske partiene står for, og hva de lokale politikerne her mener om veien videre for sin kommune, og landet so helhet.

I den forbindelse vil vi fremover stille alle politikerne som representerer et parti i kommunestyrene rundt om i Vesterålen et knippe spørsmål som skal gi dere et innblikk i den politikerens parti.

Nå er vi kommet til Svein Robert Vestå, som sitter i kommunestyret i Sortland for Arbeiderpartiet.

Navn: Svein Robert Vestå
Alder: 57 år
Parti: Sortland Arbeiderparti

Hvordan ble du involvert i politikk for første gang? – Jeg er svært engasjert i barn og unge og deres oppvekstvilkår. Etter å ha fire barn selv og fulgt dem opp i oppveksten på ulike arenaer har det slått meg at samfunnet ikke legger godt nok til rette slik at alle får være med. Utenforskap koster lidelse for de som rammes og ikke minst på våre budsjetter når disse barna ikke lykkes i livene sine.

I tillegg har jeg vært opptatt av personalpolitikk og at det viktige 3.partssamarbeidet på arbeidsplassene er best mulig. I begynnelsen 90-tallet var jeg tillitsvalgt og et år som hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet.

Jeg er også generelt opptatt av alle politikkområder da ting henger sammen for å få til en god helhetlig politikk.

Hvorfor endte du opp i det partiet du representerte i dag? – For over 6 år siden ble jeg spurt av en god venn om jeg ikke kunne tenke meg å engasjere meg i politikken. Jeg hadde egentlig ikke tid da jeg driver med mye frivillig arbeid spesielt rettet mot barn og unge. Leder i volleyballklubben, 2001-2020, hovedansvar lavterstekeltilbud åpent hus 40 fredager i året siden 2002, trener for ulike lag 5-7 timer i uka . Her kommer også følge dem opp på turneringer i en del helger. Leder og ildsjel i Bjørklundparkens venner som er et nærmiljøanlegg på nattland, som også er et lavterskeltilbud.

Jeg brenner for som sagt «alle skal med» – begrepet og selv om at jeg har nok å holde på i fritida ønsket jeg å gå inn i politikken slik at jeg kan påvirke spesielt på de sakene jeg er engasjert i. Da mener jeg Arbeiderpartiet ble rett parti og har ikke angrep siden.

Har du noen gang vurdert å skifte parti/eller har du gjort det tidligere. I såfall: Hvorfor? – Som sagt ovenfor har jeg valgt rett parti. 

Hvorfor bør ungdom engasjere seg i politikk? – Det er utrolig viktig at ungdommen engasjerer seg. Det er spennende og lærerikt. Ungdommen blir kjent med gode partivenner og fra andre parti.

«Løp og bli med» Mye av det vi vedtar i politikken er vedtak for fremtida. Det er lærerikt og ungdommen som blir med får en unik kompetanse som vil være nyttig for videre vei inn i studievalg/yrkesliv.

Om ditt parti fikk styre kommunen og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først? – Jeg arbeider for gratis kulturskole, gratis hall har vi i boks per nå. (legge til rette for at barn og unge har best mulig tilbud også uorganiserte tilbud.)

Jeg vil at kommunen starter med kursing av alle foreldre – de som har barn fra 2-16. Moduler eks.2-4år, 5-8, 9-12, 13-16-år. Det er mer kurs å ha hund i dag enn det å være forelder til barn. De har et konsept nå for ungdomsskolen men dette må utvides.

Jeg ønsker flere ansatte spesielt barnehage, skole og omsorg.

Om ditt parti fikk styre landet og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?

Større øremerka økonomisk satsing på barn og unge fra Storting og Regjering. Da blir handlingsrommet større for å arbeide for innenforskap..