Ungdommens valg 2021: – Vi må ha flere grønne jobber

Vi i U247 vil frem mot stortingsvalget til høsten presentere flere saker om valg og valkamp det neste drøye halve året. Målet er å vise dere der hjemme hva de forskjellige politiske partiene står for, og hva de lokale politikerne her mener om veien videre for sin kommune, og landet so helhet.

I den forbindelse vil vi fremover stille alle politikerne som representerer et parti i kommunestyrene rundt om i Vesterålen et knippe spørsmål som skal gi dere et innblikk i den politikerens parti.

Nå er vi kommet til Christian Torset, som sitter i kommunestyret i Sortland for Sosialistisk Venstreparti, og står på lista for Nordland SV foran høstens stortingsvalg. Han er fylkesleder for SV, og sitter i landsstyret for SV

Navn: Christian Torset
Alder: 49
Parti: Sosialistisk Venstreparti
Bosted: Sortland

Hvordan ble du involvert i politikk for første gang?:
–  Jeg var lenge partipolitisk uavhengig, og brukte engasjementet mitt til å skrive i og for aviser om ulike saker. Sakene som interesserte meg var ofte politiske, eller handlet om verdispørsmål. Jeg var f.eks. i debatt med Dagfinn Høybråten om homoekteskap, og det var slike debatter som til slutt overbeviste meg om at jeg måtte melde meg inn i et parti for å kunne bidra fullt ut.

Hvorfor endte du opp i det partiet du representerte i dag?:
–  Jeg tror de fleste har noen få saker de virkelig er sterkt for eller mot, og så ganske mange saker de har mindre sterke oppfatninger om. Når folk er usikre på partivalg, er det sånn jeg tror det er enklest å bestemme seg. For meg var å minske den enorme ulikheten og fattigdommen vi ser, samt kampen mot klimaødeleggelser osm var avgjørende. Ingen andre partier har de to tingene på topp.

Har du noen gang vurdert å skifte parti/eller har du gjort det tidligere. I såfall: Hvorfor?:
–  I 1989 stemte jeg Fylkeslisten for Miljø og Solidaritet, mest som en proteststemme. Etter det har jeg stemt AP et par ganger, før jeg ble aktiv i SV. Nå er jeg en del av prosjekt jeg virkelig tror på, så det blir nok ikke flere partibytter på meg, men generelt syns jeg det må være helt greit å skifte parti, og jeg tror folk gjør det stadig mer. 

Hvorfor bør ungdom engasjere seg i politikk?:
–  Faktum er at ingen har større interesse i fremtiden enn de som skal oppholde seg lengst i den, og det er ungdommen vår. Vil du at verden skal være preget av fattigdom og klimakrise når du er seksti? Eller vil du ha en annen framtid? De stemmene man leverer i valg i dag er som penger i banken – de gir større og større renter over tid, så ungdom bør engasjere seg i politikk av ren egeninteresse. Det er også et spørsmål om verdier og hva man tror på. Enkelt sagt kan man dele politikken i høyre og venstre, der førstnevnte mener vi i hovedsak skal klare oss selv, mens sistnevnte tror vi må samarbeide mest mulig. Alle har en mening om dette, og bør gi uttrykk for det i valg.

Om ditt parti fikk styre kommunen og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?:
–  Egentlig kommer det helt an på hvilken regjering som styrer landet, og dermed hva slags budsjett kommunen vil ha, men ok, tre hovedsaker ville vært å gjort enda mer for ungdommen vår, satt skikkelig fart i arbeidet med å kutte klimagassutslippene i kommunen, og tatt et krafttak for å minske fattigdommen. Den har vi nemlig på Sortland også, selv om ikke alle ser den.

Om ditt parti fikk styre landet og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?:
–  Hovedsakene på landsbasis er egentlig de samme: Vi må minske forskjellene og bekjempe fattigdommen, vi må kutte utslippene av klimagasser dramatisk, og det må vi gjøre gjennom en massiv satsing på omstilling av industrien og samfunnet. Vi må ha flere grønne jobber, og det krever at staten gjør de tunge investeringene vi trenger i hydrogenproduksjon, batterifabrikker, flytende havvind, og annen ny teknologi.