Ble fortalt om stor tilgang til stoffer i foredrag

Torsdag den 21. Januar fant et foredrag plass i Møysalen. Dette foredraget handlet om hvordan foresatte skal utføre jobben som foresatt på best mulig måte.

Foredraget ble ledet av Inger Johanne Grønnli, en erfaren pedagog, med hele 42 års erfaring i å jobbe med barn og ungdom.
Tidligere ordfører i Sortland Grete Ellingsen innleder foredraget med en velpassende setning:

«Tidene forandres, men forandres det å være en forelder?». Det samme spørsmålet kan vi ungdommer stille oss, tidene forandres, men forandres vi ungdommer?
–  Corona har gitt flere ungdommer mer tid til å være med familien, men vi vet at mye av barnas sosiale liv har skjedd på sosiale media, og der er det ikke lett å finne ut hva som foregår. Vi vet også at i denne tiden er det økt bruk av rus og psykiatri, både for voksne og barn, forteller Ellingsen.

– Ungdommen lever nå med et konstant tilgjengelig nett, konstant i kontakt med noen. Svaret på andre forventer de veldig fort. De skal ha svar med en gang, vente, hva er det?, spurte Inger Johanne Grønli.
Hun fortalte videre at det er færre barn/ungdommer som tar nei for et nei i dag.

–  Ungdommer tøyer stadig grenser, forteller hun.

Etter å ha foredratt ei stund, vinket hun opp to representanter fra elevrådet ved 10. klasse opp på scenen: Kaja Sofie Skog, og Sunniva Eilertsen.