Ungdommens valg 2021: –Skal vi ha et virkelig demokrati, må vi inkludere alle på likefot

Vi i U247 vil frem mot stortingsvalget til høsten presentere flere saker om valg og valgkamp det neste drøye halve året. Målet er å vise dere der hjemme hva de forskjellige politiske partiene står for, og hva de lokale politikerne her mener om veien videre for sin kommune, og landet so helhet.

I den forbindelse vil vi fremover stille alle politikerne som representerer et parti i kommunestyrene rundt om i Vesterålen et knippe spørsmål som skal gi dere et innblikk i den politikerens parti.

Navn: Christoffer Ellingsen

Alder: 69

Parti: Rødt

Hvordan jeg involvert i politikk?

Det var kampen mot Vietnamkrigen (USA sin brutale krigføring mot et land på andre siden av jordkloden) som var viktigste årsaken til mitt første engasjement i organisert, politisk aktivitet. Det var tidlig på 1970-tallet og jeg sjøl var tidlig i 20 årene. Nasjonal sjølråderett var også viktig for engasjement i kampen mot EU (EEC).  

Hvorfor endte du opp i det partiet du representerte i dag?

Nesten alle politiske partier i Norge støtta USA i Vietnamkrigen. Aktive motstandsungdommer fant jeg i blant personer som studerte marxisme. Gjennom dette deltok og bidro jeg i motstandskampen også på mange andre områder. Det var internasjonal solidaritet som støtte til Palestina, aktivitet i fagforeninger, 50-milsgrense for fiskere, miljø og mye mer. I Tromsø var dette miljøet stort. Utviklinga i samfunnet både i Norge og resten av verden har i enda større grad fortsatt på samme måte. Samfunnet er oppdelt i klasser, forskjellene og sentralisering av makt øker. Motkrefter må bygges fra arbeidsfolk/fagforening, ungdommer og folk flest. Dette er også grunnen til at jeg var og er sosialist.

Har du noen gang vurdert å skifte parti?

Jeg har ikke skifta parti i de snart 50 årene jeg har vært aktiv i politisk parti på annen måte enn at partiet jeg har vært med i, har endra navn. Det politiske grunnlaget har i hovedsak vært det samme.  

Hvorfor bør ungdom engasjere seg i politikk?

Det sjølsagte svaret er at uten rekrutering dør organisasjonen og politikken ut. For Rødt er det særlig viktig at mange er med. Motmakt og forandring av samfunnet rundt oss, må først og fremst være vanlige folk sitt eget verk. Deltakelse og demokratisk styring må erfares og læres så tidlig som mulig. Unge skal drive samfunnet videre og har både ønsker, ideer og andre innfallsvinkler til framtida som ofte er forskjellig fra voksne/eldre. Ungdom er også ofte mer nytenkende og aktivistiske. Unge må få mulighet og erfaring med å være engasjert og ta ansvar for sin egen og samfunnets framtid. 

Hva ville du gjort om Rødt fikk styre kommunen din?

Siden jeg tror også lokalsamfunnet blir best nå innbyggere sjøl få styre, må vi utvide lokaldemokrati ved at flere må være med i å bestemme. Det vil lære alle oss å ta ansvar og mer hvordan samfunnet er bygd opp. Å stemme hvert 4 år er langt fra nok! Skal vi ha et virkelig demokrati, må vi inkludere alle på likefot slik at ingen er fattige, ingen blir diskriminert på grunn av den de er. Bekjempe forskjellene i økonomi og makt. Sammen med gode leveforhold for alle må vi sikre natur, miljø og så langt som mulig unngå klimaendringer som vil ødelegger livet til menneskene. Mer lokaldemokrati, alle velferdsordninger i skole og helse og fritidsordninger/kultur/ idrett skal være gratis. Sterke klimatiltak i lokalsamfunnet der noe av dette eksempelvis skal være ofte og gratis, utslippsfrie bygdebusser i heile kommunen.

Om Rødt fikk styre landet?

Melde Norge ut av NATO (NATO som blant annet har ført Norge inn i flere kriger sammen med USA) for å bidra til mer fred i verden. Ut av EØS (EU) for å gi landet tilbake full sjølråderetten over landets egne ressurser og hva vi vil gjøre med de. Krafttak for effektive klimatiltak som å stoppe oljeutvinning.