Vil ha svar på spørsmål om sykling i sentrum

Tove Mette Bjørkmo fra Sortland Arbeiderparti, vil ha svar på om ordføreren i Sortland vil arbeide for økt tilrettelegging av sykling i sentrum.

Hun viser til at Sortland kommune har et godt utbygd gang/sykkelveinett fra Kleiva og Jennestad inn til sentrum.

– Det er ikke spesielt enkelt å sykle i Sortland sentrum. Det er ingen steder der det er satt av plass til å sykle i sentrum. Man må enten sykle ute i gata, der det er mye trafikk, eller på fortauet. På fortauet er det mange gående og det er jo ikke noe uvanlig, i tillegg til alle reklameskiltene, skriver Bjørkmo i forbindelse med spørsmålet.

Hun skriver videre at det skal være enkelt og attraktivt å sykle inn til byen.

– Med sykkel kan man parkere nært der du skal besøke, man kan kombinere handling, bytur på kafe og andre opplevelser i sentrum. Og, man er også med på å redusere press på parkeringsplasser for biler. Jeg mener dette blant annet kan gjøres både enkelt og billig ved å merke egne sykkelfelt. Sykkel og sentrum bør høre sammen i like stor grad som bil og sentrum, slår Bjørkmo fast.