Ungdommens valg 2021: – Ville laget tak over sentrum på Andenes så det var en plass å møtes

Vi i U247 vil frem mot stortingsvalget til høsten presentere flere saker om valg og valgkamp det neste drøye halve året. Målet er å vise dere der hjemme hva de forskjellige politiske partiene står for, og hva de lokale politikerne her mener om veien videre for sin kommune, og landet so helhet.

I den forbindelse vil vi fremover stille alle politikerne som representerer et parti i kommunestyrene rundt om i Vesterålen et knippe spørsmål som skal gi dere et innblikk i den politikerens parti.

Navn: Robert Svendsen 

Alder: 48

Parti: Miljøpartiet De Grønne

Hvordan ble du involvert i politikk for første gang?

– Etter endt utdannelse som naturforvalter, begynte jeg å jobbe i kommunen. Der gav jeg råd til politikere fra ulike politiske partier og skrev saker de skulle behandle og laget prosjekter om natur, klima, miljø og friluftsliv.

Hvorfor endte du opp i det partiet du representerte i dag?

– Da jeg sluttet i kommunen var det greit å ta et politisk standpunkt, og da begynte jeg å se meg om etter et parti som tenkte mye av det samme som meg. Da falt valget på Miljøpartiet.  

Har du noen gang vurdert å skifte parti/eller har du gjort det tidligere. I såfall: Hvorfor?

– Jeg har ikke stilt til valg for noe annet parti eller vært medlem av noe annet parti, men jeg har stemt på flere ulike parti. I lokalvalget har jeg ofte stemt på personer fremfor parti. Til Storingsvalget så har jeg stemt på hva partiet mener om saker og ikke sett så mye på hvem.  

Hvorfor bør ungdom engasjere seg i politikk?

– Det er vi som sitter i kommunestyrer, fylkesting og på Storting bestemmer i dag, får direkte konsekvens for ungdom i morgen. Om det er busstilbud, gode lærere, tilbudet på helsesykepleier, bibliotek, gamingpolitikk eller fritidsaktiviteter -så er det politikerne som bestemmer hva som skal gis penger. Om det sitter det masse gamlinger i styre og stell så blir det fokus på gamlingenes behov. – sånn er det bare. Skal de unge være med å prioritere hvordan vi bruker penger så må dere melde dere på. Noen saker kan virke litt kjedelig, men en trenger ikke engasjere seg i alt. Det er derfor vi er flere personer i partiene, som kan ulike ting.  

Om ditt parti fikk styre kommunen og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?

– Nytt folkebibliotek i sentrum på Andenes. Brannstasjoner på Andenes og i Risøyhamn. Tak over sentrum på Andenes så det var en plass å møtes uten at en måtte bruke penger. Det er kaldt å henge utenfor butikkene…. 

Om ditt parti fikk styre landet og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?

– Oi! Det er nok mange ting som skulle vært gjort først, men oppsummert så må vi redusere klimagassutslipp i Norge og ellers i verden. Redde naturmangfoldet i Norge og ellers i verden. Jobbe for å stanse forurensning – og jobbe for bærekraftig utvikling.