Ungdommens valg 2021: – Politikken lokalt og nasjonalt ligger nært det jeg selv står for

Vi i U247 vil frem mot stortingsvalget til høsten presentere flere saker om valg og valgkamp det neste drøye halve året. Målet er å vise dere der hjemme hva de forskjellige politiske partiene står for, og hva de lokale politikerne her mener om veien videre for sin kommune, og landet so helhet.

I den forbindelse vil vi fremover stille alle politikerne som representerer et parti i kommunestyrene rundt om i Vesterålen et knippe spørsmål som skal gi dere et innblikk i den politikerens parti.

Navn: John Danielsen

Alder: 61 år

Parti:  Senterpartiet

Hvordan ble du involvert i politikk for første gang?

Rekruttering fra medlemmer i politiske parti i kommunen. Samtidig som jeg brant for folkestyre, demokratiet og ikke minst utvikle fremtiden.

Hvorfor endte du opp i det partiet du representerte i dag?

Politikken lokalt og nasjonalt ligger nært det jeg selv står for.

Har du noen gang vurdert å skifte parti/eller har du gjort det tidligere. I såfall: Hvorfor?

Gjort det tidligere. Deler av lokalpartiets medlemmer i daværende parti brukte metoder som ikke var forenelig med de verdisyn som jeg selv sto for.

Hvorfor bør ungdom engasjere seg i politikk?

Ivareta folkestyre, demokratiet samt utvikle det norske samfunnet (nasjonalt, lokalt) er utrolig viktig. Det gir oss muligheter uansett ståsted.

Om ditt parti fikk styre kommunen og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?

Vi styrer kommunen men Sp er klar og tydelig på;

Øksnes som selvstendig kommune

Nei til den usosiale eiendomskatten

Styrking av syke-og omsorgstilbudet, nytt basseng og gjennomføre bygging av kultur-og skolekvartalet.

Om ditt parti fikk styre landet og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?

Bedre rammevilkårene for industrien bl.a fiskerinæringen – dette for å skape arbeidsplasser

Utbygging av infrastruktur vei, linje osv. Spesielt utenfor byene og inn til næringsområder.

Ressursene (fisk, kraft, viktige areal på land og sjø o.l) skal ikke selges til utlandet.