Ungdommens valg 2021: – Jeg mener alle mennesker bør ha like muligheter

Vi i U247 vil frem mot stortingsvalget til høsten presentere flere saker om valg og valgkamp det neste drøye halve året. Målet er å vise dere der hjemme hva de forskjellige politiske partiene står for, og hva de lokale politikerne her mener om veien videre for sin kommune, og landet so helhet.

I den forbindelse vil vi fremover stille alle politikerne som representerer et parti i kommunestyrene rundt om i Vesterålen et knippe spørsmål som skal gi dere et innblikk i den politikerens parti.

Navn: Jitse Buitink

Alder: Evig Ung

Parti: SV

Hvordan ble du involvert i politikk for første gang?

 Jeg var elevrådsmedlem i videregående og arbeidet for like rettigheter for alle. Samtidig var jeg veldig engasjert i landbruk og fiskeri, og etterhvert alle naturbaserte bærekraftige næringer.

Hvorfor endte du opp i det partiet du representerte i dag?

Mange årsaker til det, men to hovedsaker:

1. Jeg mener alle mennesker bør ha like muligheter, at vi skal leve i fred og at vi ikke må skade miljøet. SV mener det samme.

2. Det finnes ikke et nordnorskt parti, men SVs poliikere er veldig tydelig i den nordnorske kampen.

Har du noen gang vurdert å skifte parti/eller har du gjort det tidligere. I såfall: Hvorfor? 

Jeg var medlem i Arbeiderpartiet i en periode. Det var fordi kommunen jeg bodde i hadde et veldig godt lokallag fra AP og tilbydde mye kursing.

Hvorfor bør ungdom engasjere seg i politikk?

Alle har en stemme, alle har en hjertesak. Bruk stemmen din til å løfte frem hjertesaken din. Også er det viktig med ungdommer som kan si ifra til gamle hvite menn og damer som gnur rundt med sine hersketeknikker i alle kriker og kroker i dette landet.

Om ditt parti fikk styre kommunen og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?

1. Sikre primærnæringene med rekruttering og gode ordninger som gjør at vi beholder dem her.

2. Sikre gode kommunale tilbud som skole, barnehager, legekontor og sykehjem, slik at alle bygdene våre blir attraktive å bo i. 

3. Sikre alle etablerte bedrifter gode forutsetninger, slik at de kan beholde arbeidsplassene som finnes fra før og skape nye.

Om ditt parti fikk styre landet og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?

1. Øke overføringene til kommune og fylke for å sikre at det skal være trygt å bo i Nord-Norge.

2. Etablere et nordnorskt råd, kreve lokal råderett over nordnorske verdier. Kvotebaroner og Oslo-spekulantenes tid er forbi. Råvarer skal bearbeides på nordnorsk jord.

3. Etablere gode nærings, politiske og militære relasjoner til våre naboer i nordkalotten.