Ungdommens valg 2021: – Ville skapt flere arbeidsplasser

Vi i U247 vil frem mot stortingsvalget til høsten presentere flere saker om valg og valgkamp det neste drøye halve året. Målet er å vise dere der hjemme hva de forskjellige politiske partiene står for, og hva de lokale politikerne her mener om veien videre for sin kommune, og landet so helhet.

I den forbindelse vil vi fremover stille alle politikerne som representerer et parti i kommunestyrene rundt om i Vesterålen et knippe spørsmål som skal gi dere et innblikk i den politikerens parti.

Navn: Sture Pedersen

Alder: 65

Parti: Høyre

Hvordan ble du involvert i politikk for første gang?

Jeg begynte i Politikken for 40 år siden

Hvorfor endte du opp i det partiet du representerte i dag?

Det var nok det partiet som mest satte det private engasjement i førersetet som gjorde det enkelt å finne seg tilrette i Høyre.

Har du noen gang vurdert å skifte parti/eller har du gjort det tidligere. I såfall: Hvorfor?

Har aldri vurdert å skifte parti.

Hvorfor bør ungdom engasjere seg i politikk?

For å jobbe frem det du brenner for, skape og forme et samfunn som du føler er det rette. Skape morgendagens Norge, til beste for alle, uansett tidsepoke en er i livet.

Om ditt parti fikk styre kommunen og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?

1. Skape flere arbeidsplasser. 2. Legge tilrette for det skal bli enklere å skaffe seg egen bolig. 3. Flere rekrutteringstiltak for å få flere til å bli værende i kommune og flytte tilbake.

Om ditt parti fikk styre landet og fikk gjennomføre hva enn det ville, hva ville vært de tre tingene du ville gjennomført først?

1. Gratis utdanning for ungdom i distriktene som ikke har videregående skole. 2. Billigere flyreiser. 3. legge enda bedre tilrette for næringsetableringer i distriktene.