Smittesporingen under press

Helsemyndighetenes strategi for å avverge en nasjonal smittebølge står og faller på kommunenes detektivarbeid. – Vi…